Cirsium arvense
Åkertistel

Cirsium arvense - åkertistel
Åkertistel är en allmän växt på alla typer av omrörd, gärna blöt, mark. Den är ursprunglig åtminstone på tånggödslade stränder.
Foto Per Wahlén, N. Utmarken, Halmstad aug -06.

Cirsium arvense - åkertistel
Åkertistel har lila blommor och korgens holkfjäll har ingen vass tagg.
Foto Per Wahlén, Flygstaden, Halmstad juli -06.

Cirsium arvense - åkertistel
Åkertistel har en stjälk utan vingkanter. Växten kan bli mångtalig på grund av att den sprider sig via rötterna.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad juni -06.