Cirsium helenioides
Brudborste

Cirsium helenioides - brudborste
Brudborsten är växer spridd i mellanbygderna i hela Halland. Den har utbredningsluckor men är traktvis ganska vanlig. Den följer vattendragen, vars lövbeklädda branter och öppna kärr, är den vanligaste livsmiljön.
Foto Per Wahlén, Sperlingsholm, Övraby s:n juni -06.

Cirsium helenioides - brudborste
Brudborsten är i mitt tycke den vackraste tisteln. Den har stor korg med mörka holkfjäll utan taggar. Blommans skaft är luddigt hårig och lång. Bladen, som är småtaggiga, är stjälkomfattande och har en vit filthårighet på undersidan.
Foto Per Wahlén, Sperlingsholm, Övraby s:n juni -06.