Coreopsis tinctoria
Tigeröga

Coreopsis tinctoria - tegeröga
Tigerögat förvildas ganska lätt till ruderatmarker av olika slag. Den har ännu inte lyckats hålla sig kvar på någon lokal mer än två år.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2004.

Coreopsis tinctoria - tegeröga
Tigerögat har strålblommor med brunaktigt rött vid basen och gult i spetsarna. Holkfjällen sitter i dubbla rader.
Foto Per Wahlén, utfyllnadshamnen, Halmstad juli -06.

Coreopsis tinctoria - tegeröga
Tigerögat har rödbruna korgblommor.
Foto Per Wahlén, utfyllnadshamnen, Halmstad juli -06.