Galinsoga parviflora
Gängel

Galinsoga parviflora - gängel
Gängeln är är en ganska vanlig växt i slättbygderna. Även om den inte är lika vanlig som hårgängeln kan den lokalt vara dominant.
Foto Per Wahlén, N. Utmarken, Halmstad aug -06.

Galinsoga parviflora - gängel
Gängeln växer helst på näringsrikare mark än hårgängeln. Den klarar inte anpassningen till vår miljö lika bra utan försvinner ofta efter något år.
Foto Per Wahlén, Mellbystrand, Laholm juli -06.

Galinsoga parviflora - gängel
Gängeln är kal eller tilltryckt hårig vilket skiljer den från hårgängeln. För att vara säker på vilken art det är frågan om kan man undersöka diskblommornas fjäll som i toppen är tredelade.
Foto Per Wahlén, N. Utmarken, Halmstad aug -06.

Galinsoga parviflora - gängel
Gängeln kom till Halland före hårgängeln men har inte lyckats lika bra i spridningen.
Foto Per Wahlén, N. Utmarken, Halmstad aug -06.

Galinsoga parviflora - gängel
Gängeln har smalare blad än hårgängeln.
Foto Per Wahlén, Skumpe, Årstad s:n aug -06.