Lactuca serriola
Taggsallat

Lactuca serriola - taggsallat
Taggsallat är en typisk ruderatmarksväxt som under de senaste 15 åren har ökat sin utbredning kraftigt på slättbygden. Den växer oftast på skräpmarker men man kan även finna den i grustag, på vägkanter och annan omrörd mark.
Foto Per Wahlén, N. Utmarken, Halmstad okt -06.

Lactuca serriola - taggsallat
Taggsallat har flikiga blad och på undersidans huvudnerv kraftiga borst.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juli -06.

Lactuca serriola - taggsallat
Taggsallat har kala korgar och ganska få blommor i densamma. 
Foto Per Wahlén, N. Utmarken, Halmstad okt -06.

Lactuca serriola - taggsallat
Taggsallat har holkfjäll som är rundade i toppen.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juli -06.

Lactuca serriola - taggsallat
Taggsallat har blad som är pillikt stjälkomfattande och med en blåaktigt grön färg.
Foto Per Wahlén, N. Utmarken, Halmstad okt -06.