Senecio cineraria
Silverek

Senecio cineraria - silverek
Bladen har väl gett korsörtsarten silverek dess namn. Har själv aldrig sett ett blommande exemplar. Den hittas då och då på ruderatmarker.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.