Sonchus asper
Svinmolke

Sonchus asper - svinmolke
Svinmolken är en kulturgynnad växt som oftast kan ses vid åkerkanter. Den är vanlig på alla näringsrika marker och är vanligare i inlandet än kålmolke.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad 2005.

Sonchus asper - svinmolke
Svinmolken har inte så flikiga blad som kålmolke och dessutom är de styvare. Den sågade kanten är variabel.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2005.