Tanacetum vulgare
Renfana

Tanacetum vulgare - renfana
Renfanan har från sin ursprungliga växtmiljö vid havsstränderna, etablerat sig i hela landskapet, då mest som vägkantsväxt. Den är allmän.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2005.

Tanacetum vulgare - renfana
Renfanan har rikligt med korgar utan strålblommor.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad juli -06.

Tanacetum vulgare - renfana
Renfanan har säkert många gånger förvildats från odling som bl.a. medicinalväxt.
Foto Per Wahlén, Kroken, Snöstorp s:n juli -06.

Tanacetum vulgare - renfana
Renfanan har dubbelt parflikiga blad och en kraftig doft.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad juli -06.

Tanacetum vulgare - renfana
Renfanan kan bilda bestånd genom sin jordstam.
Foto Per Wahlén, Kroken, Snöstorp s:n juli -06.