Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum
Kustbaldersbrå

Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum - kustbaldersbrå
Kustbaldersbrå är vanlig i havsbandet på tånggödslad mark. Den har suckulenta blad, växer liggande och har rödaktig stam. Här ställer jag mig frågande till hur detta kunnat bli en art, eftersom den har alla övergångar i karaktärerna till baldersbrå. Känns som en underart istället.
Foto Per Wahlén, Heden, Harplinge s:n aug -06.

Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum - kustbaldersbrå
Kustbaldersbrå har sin enklaste karaktär i att holkfjällen är mörkbrunt hinnkantade.
Foto Per Wahlén, Heden, Harplinge s:n aug -06.