Tripolium vulgare
Strandaster

Tripolium vulgare - strandaster
Strandastern är ursprunglig och vanlig utmed havet. Den växer på både torr som blöt mark. 
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2005.

Tripolium vulgare - strandaster
Strandastern är en art som klarar av att växa på sandstränder då den får näring från uppspolad tång.
Foto Per Wahlén, Alet, Halmstad juli -06.

Tripolium vulgare - strandaster
Strandastern är faktiskt ganska lik den odlade höstastern men växtmiljöerna är olika.
Foto Per Wahlén, Alet, Halmstad juli -06.

Tripolium vulgare - strandaster
Strandastern har något suckulenta blad som är smala upptill och blir bredare nedtill.
Foto Per Wahlén, Glommen, Morup s:n juli -06.

Tripolium vulgare - strandaster
Strandastern växer oftast tätt och bågböjt lågt, men kan ibland vara upprätt.
Foto Per Wahlén, Glommen, Morup s:n juli -06.