Cardamine impatiens
Lundbräsma

Cardamine impatiens - lundbräsma
Lundbräsman är mycket sällsynt i Halland. De flesta lokalerna finns i de mullrika skogarna i norra delen och på Hallandsåsens sluttningar.
Foto Per Wahlén, Tjuvhult, Hasslöv s:n juni -06.

Cardamine impatiens - lundbräsma
Lundbräsmans skidor är smala och är ofta i rikligt antal.
Foto Per Wahlén, Jonsgård, Okome s:n juli -06.

Cardamine impatiens - lundbräsma
Lundbräsman är mer högvuxen än skogsbräsman och bladens flikar är rundat tandade. Växtplatsen är också oftast torrare.
Foto Per Wahlén, Tjuvhult, Hasslöv s:n juni -06.