Cardamine pratensis ssp pratensis
Ängsbräsma

Cardamine prantensis ssp pratensis - ängsbräsma
Ängsbräsman växer på både torra och blöta marker. Den växer helst solöppet men klarar även skuggigare ställen. Skilja den från kärrbräsman är många gånger omöjligt då mellanformer finns.
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm juni -06.

Cardamine prantensis ssp pratensis - ängsbräsma
Ängsbräsmans sidoblad är likstora med ändfliken - hos kärrbräsman är ändfliken större. Även blommorna är större hos kärrbräsman men varierar efter näringstillgång. 
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm juni -06.