Descuraiana sophia
Stillfrö

Descuraiana sophia  - stillfrö
Stillfrö är ganska vanlig i kustområdet gärna på havssträndernas tånggödslade inre delar. I inlandet växer den främst på ruderatmarker.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad juli -06.

Descuraiana sophia  - stillfrö
Stillfrö har ganska oansenliga blommor och långa smala skidor.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad juli -06.

Descuraiana sophia  - stillfrö
Stillfrö brukar försvinna om marken blir alltför tätbevuxen.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Eldsberga s:n juli -06.

Descuraiana sophia  - stillfrö
Stillfrö växer ofta på vägkanter.
Foto Per Wahlén, Rotorp, Halmstad juli -06.

Descuraiana sophia  - stillfrö
Stillfrö trivs i näringsrik miljö .
Foto Per Wahlén, Laxvik, Eldsberga s:n juli -06.