Drosera intermedia
Småsileshår

Drosera intermedia - småsileshår
Småsileshår är ganska vanlig på något torrare platser än storsileshår. Fuktiga flarkar på högmossar, sjöstränder och kärrmarker vid kusten är vanliga växtmiljöer.
Foto Per Wahlén, Ekasjö, Laholm aug -06.

Drosera intermedia - småsileshår
Småsileshår liknar mest hybriden mellan stor- och rundsileshår. Den har dock stammar som båglikt växer ut från rosetten.
Foto Per Wahlén, Näsbokrok, Ölmevalla s:n juli -06.

Drosera intermedia - småsileshår
Småsileshår har oftast rikligast med blad i rosetten inom släktet.
Foto Per Wahlén, Ekasjö, Laholm aug -06.

Drosera intermedia - småsileshår
Småsileshår är en "köttätande" växt som fångar myggor, knott och andra småinsekter med de glandelklibbiga bladen.
Foto Per Wahlén, Stensjö, Eftra s:n juli -06.