Lobularia maritima
Strandkrassing

Lobularia maritima - strandkrassing
Strandkrassingen förvildas ganska ofta till våra sandstränder, men oftast finns den på ruderatmark av olika slag.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg aug -06.

Lobularia maritima - strandkrassing
Strandkrassingen har päronformade skidor.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg aug -06.

Lobularia maritima - strandkrassing
Strandkrassingen har ganska små blommor men antalet är imponerande.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg aug -06.

Lobularia maritima - strandkrassing
Strandkrassingen sätter ibland frö men oftast dör den innan de blir mogna.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg aug -06.

Lobularia maritima - strandkrassing
Strandkrassingen trivs bäst på öppen sand eller jord. 
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.