Phedimus hybridus
Sibiriskt fetblad

Phedimus hybridus - sibiriskt fetblad
Sibiriskt fetblad är förvildad från odling och växer oftast nära platsen för odlingen.
Foto Per Wahlén, Trönninge, Trönninge s:n juli -06.

Phedimus hybridus - sibiriskt fetblad
Sibiriskt fetblad har blad som är tandade närmast spetsen.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n sept -06.

Phedimus hybridus - sibiriskt fetblad
Sibiriskt fetblad har gula blommor.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n sept -06.

Phedimus hybridus - sibiriskt fetblad
Sibiriskt fetblad finns spridd i hela landskapet.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n sept -06.

Phedimus hybridus - sibiriskt fetblad
Sibiriskt fetblad har ibland rikligare med rundade taggar.
Foto Per Wahlén, Trönninge, Trönninge s:n juli -06.