Saxifraga granulata
Mandelblomma

Saxifraga granulata - mandelblomma
Mandelblomman är ovanlig i stora delar av södra Halland. I norr och på Hallandsåsen är den ganska vanlig.
Foto Per Wahlén, Ugglarp, Eftra s:n juni -06.

Saxifraga granulata - mandelblomma
Mandelblomman är ursprunglig på hällmarker men är gynnad av betesdriften och har många lokaler på naturbetesmark.
Foto Per Wahlén, Ugglarp, Eftra s:n juni -06.