Sedum acre
Gul fetknopp

Sedum acre - gul fetknopp
Gul fetknopp växer ursprungligt på hällmarker och hedar utmed kusten. Den har odlats i stor utsträckning och är nu vanlig i hela landskapet utom i skogsbygden där den avtar i frekvens.
Foto Per Wahlén, Dragvägen, Halmstad juni -06.