Aquilegia vulgaris
Akleja

Aquilegia vulgaris - akleja
Aklejan förvildas ofta och gärna. Man ser den vid torp, vägkanter och ruderatmarker. Någon gång kan den växa i lövskog. 
Foto Per Wahlén, Kärleken, Holm s:n juni -06.

Aquilegia vulgaris - akleja
Aklejans blomma har ett ovanligt utseende, där varje kronblad har en nektarbildande sporre.  
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad juli -06.