Consolida ajacis
Romersk riddarsporre

Consolida ajacis - romersk riddarsporre
Den oftast förvildade riddarsporren i Halland är den romerska riddarsporren.  
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.

Consolida ajacis - romersk riddarsporre
Den romerska riddarsporren har uppåtriktade hår, riddarsporren har nedåtriktade och sommarriddarsporren har utstående hår i blomställningen. De är alla ganska ovanliga.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2003.