Corydalis intermedia
Små nunneört

Corydalis intermedia - smånunneört
Den lilla smånunneörten är ganska oansenlig i våra lövlundar. Den blommar i april-maj men är inte ens då lätt att få syn på.
Foto Per Wahlén, Onsjö, Söndrum s:n 2006.