Honckenya peploides
Saltarv

Honckenya peploides - Saltarv
Saltarven växer oftast på ren öppen sand men kan som på bilden ibland klara lättare igenväxning. Den är allmän utmed kusten.
Foto Per Wahlén, Västra hamnen, Halmstad juni -06.

Honckenya peploides - Saltarv
Saltarven ar köttiga blad.
Foto Per Wahlén, Långenäs, Söndrum s:n maj -06.

Honckenya peploides - Saltarv
Saltarven ar som namnet antyder salt i smaken.
Foto Per Wahlén, Långenäs, Söndrum s:n maj -06.