Lychnis flos-cuculi
Gökblomster

Lychnis flos-cuculi - gökblomster
Gökblomster är en vacker växt som trivs i näringsrika kärr och utmed våra vattendrag. 
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm juni -06.

Lychnis flos-cuculi - gökblomster
Gökblomstret har fem kronblad men eftersom de är djupt flikiga ser det ut att vara fler. 
Foto Per Wahlén, Boabjär, Eftra s:n juni -06.

Lychnis flos-cuculi - gökblomster
Gökblomstret trivs även i högörtsängar.. 
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm juni -06.