Nigella damascena
Jungfrun i det gröna

Nigella damascena - jungfrun i det gröna
Jungfrun i det gröna följer ofta med jord till grustag och liknande ställen. Överlevnaden är dock skral.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg aug -06.

Nigella damascena - jungfrun i det gröna
Bäst växtmiljö är öppen jord.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg aug -06.

Nigella damascena - jungfrun i det gröna
Jungfrun i det grönas hylleblad är kronbladslika och är oftast ljusblå.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg aug -06.

Nigella damascena - jungfrun i det gröna
Detta är en mindre vanlig sort med vita hylleblad.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n 2005.