Nymphaea alba ssp. candida
Nordnäckros

Nymphaea alba ssp. candida - nordnäckros
Nordnäckrosen är en underart till vit näckros. Den skiljer sig genom att märket har färre strålar och genom att blomfästet är tvärt avsatt. Dessutom är bladens basala nerver är böjda. 
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm juni -06.