Pseudofumaria lutea
Gul nunneört

Pseudofumaria lutea - gul nunneört
Den gula nunneörten är en höstväxt som ofta förvildar sig. Någon gång kan den växa som naturaliserad under lövträd på mullrik mark.
Foto Per Wahlén, Halmstad 2005.

Pseudofumaria lutea - gul nunneört
Blommorna i klasen är som namnet anger gula.
Foto Per Wahlén, Veinge sept -06.

Pseudofumaria lutea - gul nunneört
Den gula nunneörten kan hålla sig kvar på lämplig ståndort många år.  
Foto Per Wahlén, Veinge sept -06.