Pulsatilla vulgaris
Backsippa

Pulsatilla vulgaris - backsippa
Backsippan blir alltmer ovanlig på grund av att tidigare växtplatser gödslas och växer igen. Den är fridlyst.  
Foto Per Wahlén, Långenäs udde, Söndrum s:n april -06.

Pulsatilla vulgaris - backsippa
Ibland är färgen som här mer lila och ibland även vit som mosippan.  
Foto Per Wahlén, Vårhögen, Harplinge  s:n maj -06.

Pulsatilla vulgaris - backsippa
Backsippans fruktställningar är mycket vackra.
Foto Per Wahlén, Långenäs, Söndrum s:n maj -06.