Ranunculus sceleratus
Tiggarranunkel

Ranunculus sceleratus - tiggarranunkel
Tiggarranunkeln är allmän på den näringsrika kustslätten. Den växer vild vid åstränder och dammar samt på havets tånggödslade stränder. 
Foto Per Wahlén, Genevad, Tjärby s:n juli -06.

Ranunculus sceleratus - tiggarranunkel
Tiggarranunkeln har oansenliga små blommor.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad aug -06.

Ranunculus sceleratus - tiggarranunkel
Tiggarranunkelns fruktfäste är något långsträckt och ihåligt.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad aug -06.

Ranunculus sceleratus - tiggarranunkel
Tiggarranunkeln kan ibland bli mycket liten.
Foto Per Wahlén, Gullbrandstorp, Eldsberga s:n juli -06.

Ranunculus sceleratus - tiggarranunkel
Även på ruderatmarkernas näringsrika diken finns tiggarranunkeln.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad aug -06.