Spergularia salina
Saltnarv

Spergularia salina - saltnarv
Saltnarven är allmän på fuktiga sandstränder och havsstrandängar. Den har mindre blommor än havsnarv och 2 - 8 ståndare.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n juni -06.