Thalictrum flavum
Ängsruta

Thalictrum flavum -ängsruta
Ängsrutan är ganska vanlig på näringsrika marker utmed floder och åar. Ibland kan man finna den i högörtsängar.
Foto Per Wahlén, Hemmeslöv, Ö Karup s:n juni -06.

Thalictrum flavum -ängsruta
Ängsrutan är vanligast på kustslätten. Ståndarna är till skillnad från backrutan gula och upprätta.
Foto Per Wahlén, Hemmeslöv, Ö Karup s:n juni -06.