Geranium dissectum
Fliknäva

Geranium dissectum - fliknäva
Fliknävan är ett åkerogräs som är vanlig utmed kustslättens näringsrikare delar. Den är också ofta funnen på ruderatmarker.
Foto Per Wahlén, Kräinge, Eftra s:n aug -06.

Geranium dissectum - fliknäva
Fliknävan har en starkt röd blomma. Den har rikliga glandler på stjälken till skillnad mot sparvnävan.
Foto Per Wahlén, Kräinge, Eftra s:n aug -06.

Geranium dissectum - fliknäva
Fliknävan har fått sitt namn av de djupt flikiga bladen.
Foto Per Wahlén, Kräinge, Eftra s:n aug -06.

Geranium dissectum - fliknäva
Fliknävan har ofta starkt röda stipler. Fruktnäbben är utstående hårig.
Foto Per Wahlén, Kräinge, Eftra s:n aug -06.