Lathyrus japonicus
Strandvial

Lathyrus japonicus - strandvial
Strandvial är mycket ovanlig och dessutom ofta tillfällig på sina växtplatser. Sanddyner och på klappersten är lämpliga lokaler.
Foto Per Wahlén, Skummeslövsstrand, Skummeslöv s:n juli -06.

Lathyrus japonicus - strandvial
Strandvialen har något köttiga blad som så ofta bland havsstrandväxter.
Foto Per Wahlén, Skummeslövsstrand, Skummeslöv s:n juli -06.