Lathyrus sylvestris
Backvial

Lathyrus sylvestris - backvial
Backvialen är ovanlig i Halland. När näringstillgången är tilläcklig kan man finna den - som i slättbygderna.
Foto Per Wahlén, V. hamnen, Halmstad juni -06.

Lathyrus sylvestris - backvial
Backvialen har klänge på bladen och klättrar gärna i annan vegetation.
Foto Per Wahlén, V. hamnen, Halmstad juni -06.

Lathyrus sylvestris - backvial
Backvialen har tre nerver på sina blad till skillnad från vingvialens fem.
Foto Per Wahlén, V. hamnen, Halmstad juni -06.