Medicago sativa ssp falcata
Gullusern

Medicago sativa ssp falcata - gullusern
Gullusern har bara ett fåtal lokaler i Halland. Den kalkgynnade växten är troligen inkommen som vallogräs eller med spannmål. 
Foto Per Wahlén, V. hamnen, Halmstad juli -06.

Medicago sativa ssp falcata - gullusern
Gullusern är mycket svår att säkert avskilja från hybriden/mellanformen till blålusern. Baljan på detta ex var dock svagt vriden - som en sabel.
Foto Per Wahlén, V. hamnen, Halmstad juli -06.

Medicago sativa ssp falcata - gullusern
Gullusern växer krypande till uppstigande. 
Foto Per Wahlén, V. hamnen, Halmstad juli -06.