Melilotus albus
Vit sötväppling

Melilotus albus - vit sötväppling
Vit sötväppling finns främst ruderatmarksväxt. Den är ganska vanlig i slättbygderna men kan påträffas även i öster.
Foto Per Wahlén, Mellanbacken, Laholm aug -06.

Melilotus albus - vit sötväppling
Vit sötväppling har tätt med vita blommor i lång klase.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad aug -06.

Melilotus albus - vit sötväppling
Vit sötväppling har små runda baljor som är nätådriga.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad aug -06.

Melilotus albus - vit sötväppling
Vit sötväppling har särskild förkärlek till grustag och järnvägsvallar.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juli -06.

Melilotus albus - vit sötväppling
Vit sötväppling är yvig i blomställningen.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juni -06.

Melilotus albus - vit sötväppling
Vit sötväppling blir ibland angripen av något som gör att den ser ut som en helt annan växt.
Foto Per Wahlén, Mellanbacken, Laholm aug -06.