Oxalis dillenii
Prärieoxalis

Oxalis dillenii - prärieoxalis
Prärieoxalis är ganska ovanlig jämfört med den nära släktingen klöveroxalis. De är svåra att skilja åt bara på habitus. Men något mer rent gula blommor som ofta är outvecklade kan vara ett tecken.
Foto Per Wahlén, Lövstavik, Falkenberg aug -06.

Oxalis dillenii - prärieoxalis
Prärieoxalis är inte vanlig men har ökat sin utbredning och är allt lättare att få tag på.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad aug -06.

Oxalis dillenii - prärieoxalis
Prärieoxalis skiljs från klöveroxalis genom den mjuka behåringen på baljorna.
Foto Per Wahlén, Ålstorp, Ränneslöv s:n sept -06.

Oxalis dillenii - prärieoxalis
Prärieoxalis har också till skillnad från klöveroxalis hår på undersidan, men bara ena halvan, av småbladen. Men se upp - även krypoxalis har dessa hår!
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad aug -06.

Oxalis dillenii - prärieoxalis
Prärieoxalis kan ibland växa i ganska täta gräsmattor.
Foto Per Wahlén, Stureskolan, Halmstad juli -06.