Oxalis tetraphylla
Rosettoxalis

Oxalis tetraphylla - rosettoxalis
Rosettoxalisen har ganska lätt för att förvilda sig, men överlevnaden är dålig.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.

Oxalis tetraphylla - rosettoxalis
Rosettoxalisen blommar gärna och rikligt.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2003.

Oxalis tetraphylla - rosettoxalis
Rosettoxalisen har fyrtaliga blad med en mörk teckning på inre delen av småbladen.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad  aug -06.

Oxalis tetraphylla - rosettoxalis
Rosettoxalisen klarar måttlig igenväxning men måste ha rikligt med näring.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n sept -06.

Oxalis tetraphylla - rosettoxalis
Rosettoxalisen hinner inte alltid med att blomma.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad  aug -06.