Pisum sativum var. arvense
Gråärt/foderärt

Pisum sativum var. arvense - gråärt
Gråärt/foderärt är en odlad variant av ärten/trädgårdsärten. Den odlas som mat och djurfoder, men i detta fall är det nog en sort som har varit odlad som prydnad och namnet är kanske inte helt korrekt.
Foto Per Wahlén, Skedalahed, Snöstorp s:n okt -06.

Pisum sativum var. arvense - gråärt
Gråärt har till skillnad från ärten en färgad blomma.
Foto Per Wahlén, Skedalahed, Snöstorp s:n okt -06.

Pisum sativum var. arvense - gråärt
Gråärt som odlas till prydnad kan också ha rödfärgade baljor.
Foto Per Wahlén, Skedalahed, Snöstorp s:n okt -06.

Pisum sativum var. arvense - gråärt
Gråärt är tillfällig och jag har bara träffat på den i vild terräng - sandstrand - en gång.
Foto Per Wahlén, Skedalahed, Snöstorp s:n okt -06.

Pisum sativum var. arvense - gråärt
Gråärten växte på denna lokal i ett vägdike.
Foto Per Wahlén, Skedalahed, Snöstorp s:n okt -06.