Robinia pseudoacasia
Robinia

Robinia pseudoacasia - robinia
Robinian förvildas från odling. Oftast är det nog via rotskott eftersom den inte blommar så ofta.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juni -06.

Robinia pseudoacasia - robinia
Robinian träffar man mest på i grustag eller annan ruderatmark.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad aug -06.

Robinia pseudoacasia - robinia
Robinian har 6 - 7 småblad och blommorna är vita (ej på bild).
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad juli -06.