Trifolium medium
Skogsklöver

Trifolium medium - skogsklöver
Skogsklöver är allmän och växer oftast på lätt skuggade platser. De växer ofta i täta bestånd via de underjordiska utlöparna.
Foto Per Wahlén, Möllegård, Söndrum s:n juli -06.

Trifolium medium - skogsklöver
Skogsklöver kan många gånger vara svår att skilja från rödklöver, men den har långsmala småblad och skaftade huvud.
Foto Per Wahlén, Oskarström, Oskarström juli -06.

Trifolium medium - skogsklöver
Skogsklöver är även odlad och växer ofta insådd på betesmarker.
Foto Per Wahlén, Möllegård, Söndrum s:n juli -06.