Carex lasiocarpa
Trådstarr

Carex lasiocarpa - trådstarr
Trådstarren växer på kärriga till gungflylika marker. Det är en växt som trivs i näringsfattiga trakter. Den är lätt att känna igen på sina smala blad, håriga frukter och att den ofta genom sina utlöpare bildar stora bestånd. Mot kusten blir den ovanligare.
Foto Per Wahlén, Alslövsåns dalgång, Tönnersjö s:n 2006.