Eriophorum vaginatum
Tuvull

Eriophorum vaginatum - tuvull
Tuvullen är en en av de tidigaste vårväxterna i fattigkärr av allehanda slag. 
Foto Per Wahlén, Mästocka, Veinge s:n 2006.