Aegopodium podagraria
Kirskål

Aegopodium podagraria - kirskål
Kirskål kan kanske vara ursprunglig vid åstränderna, men mest är det nog en rest från odling i gamla tider. Numera betraktas det som ett ogräs eftersom växten sällan används i köket. Den ökar ständigt i utbredning.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juni -06.

Aegopodium podagraria - kirskål
Kirskål har blivit allmän på allehanda näringsrika marker. Rikligast växer den i lövdungar utmed vattendragen och på ruderatmark. 
Foto Per Wahlén, Brogård, Snöstorp s:n juli -06.

Aegopodium podagraria - kirskål
Kirskål har blad som är tredelade med taggiga småflikar. 
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juni -06.