Angelica archangelica ssp. litoralis
Strandkvanne

Angelica archangelica ssp. litoralis - strandkvanne
Strandkvanne är allmän utmed kusten på något fuktiga gräsmarker. Den brukar även finnas vid alla små och stora vattendrag, nära utloppen i havet. Då kan den stå på ren sand.
Foto Per Wahlén, Tylöudde, Söndrum s:n juni -06.

Angelica archangelica ssp. litoralis - strandkvanne
Strandkvanne är mycket lätt att bestämma då den inte har några liknande arter. Undantaget är den andra underarten - fjällkvanne - som nu är funnen även i södra Sverige.
Foto Per Wahlén, Ringenäs, Söndrum s:n juni -06.

Angelica archangelica ssp. litoralis - strandkvanne
Strandkvanne kan även i vegetativt tillstånd lätt skiljas från strättan, eftersom bladskaften är helt runda.
Foto Per Wahlén, Ringenäs, Söndrum s:n juni -06.