Angelica sylvestris
Strätta

Angelica sylvestris - strätta
Strättan är allmän i kärr och fuktmarker i Halland men med minskad frekvens i fattigbygderna.
Foto Per Wahlén, Lejeby, Laholm juli -06.

Angelica sylvestris - strätta
Strättan har blad som är stora vid basen och små - med uppblåsta slidor - uppe vid blomflocken.
Foto Per Wahlén, Brogård, Snöstorp s:n juli -06.

Angelica sylvestris - strätta
Strättan kommer ofta in i fuktiga vallar och betesmarker.
Foto Per Wahlén, Lejeby, Laholm juli -06.

Angelica sylvestris - strätta
Strättan har stora rundade småflockar på ofta håriga skaft.
Foto Per Wahlén, Lejeby, Laholm juli -06.