Anthriscus sylvestris
Hundkäx

Anthriscus sylvestris - hundkäx
Hundkäx är vår vanligaste flockblomstriga växt. Den ökar sin utbredning i hela landet på grund av kvävenedfall och minskat bete. Växten har enskilt svepe.
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm juni -06.