Aralia spinosa
Taggaralia

Aralia spinosa - taggaralia
Taggaralian är i stort sett ny för floran. Den har förvildats till ett grustag där det växte sex exemplar.
Foto Per Wahlén, Staelsbo, Vapnö s:n sept -06.

Aralia spinosa - taggaralia
Taggaralian är lik aralian när det gäller bladverket. Bladen är två gånger fingrade med motsatta fingrar.
Foto Per Wahlén, Staelsbo, Vapnö s:n sept -06.

Aralia spinosa - taggaralia
Taggaralian har taggar på stammen och på bladskaftet, detta har gett växten dess namn.
Foto Per Wahlén, Staelsbo, Vapnö s:n sept -06.

Aralia spinosa - taggaralia
Taggaralian har stora slidor vid bladbasen som omsluter stammen.
Foto Per Wahlén, Staelsbo, Vapnö s:n sept -06.

Aralia spinosa - taggaralia
Taggaralian har liksom aralian plymliknande blad.
Foto Per Wahlén, Staelsbo, Vapnö s:n sept -06.