Aethusa cynapium
Vildpersilja

Carum carvi - kummin
Kummin är en växt som har blivit allmän som förvildad från odling. Den kräver mark som är frisk och näringsrik - vilket gör att den kan ha få lokaler i stora områden. Vanligast är den i kustbandet.
Foto Per Wahlén, Ugglarp, Eftra s:n juni -06.

Carum carvi - kummin
Kummin har inga eller få svepeblad. Stjälken är ihålig och strimmig. Bladen är smalt 2-3 gånger flikiga och är kummindoftande.
Foto Per Wahlén, Ringenäs, Söndrum s:n juni -06.