Chimaphila umbellata
Ryl

Chimaphila umbellata - ryl
Rylen är ytterligt sällsynt och har kanske bara en aktuell lokal. Men eftersom den är riktigt svår att hitta bland lingonris kan den vara vanligare. Den gillar sandig mark under tall och björk. Bladen är långsträckta med taggar i spetsen. Detta exemplar har mogna kapslar.
Foto Per Wahlén, Tönnersa, Eldsberga s:n mars -07.