Epilobium palustre
Kärrdunört

Epilobium palustre - kärrdunört
Kärrdunört är vanlig i kärr och andra fuktiga till blöta marker. Många gånger växer den i enstaka exemplar.
Foto Per Wahlén, Klackaberget, Enslöv s:n aug -06.

Epilobium palustre - kärrdunört
Kärrdunört har klubbformat märke och en vit till skär blomma.
Foto Per Wahlén, Enet, Harplinge s:n juli -06.

Epilobium palustre - kärrdunört
Kärrdunört har långa smala blad och blir sällan grenig.
Foto Per Wahlén, Hagön, Halmstad juni -06.

Epilobium palustre - kärrdunört
Kärrdunört har långa trådlika utlöpare vid marken, med en löklik vinterknopp i spetsen. Även den mörka dunörten har utlöpare men de är mycket grövre.
Foto Per Wahlén, Klackaberget, Enslöv s:n aug -06.

Epilobium palustre - kärrdunört
Kärrdunört växer sällan torrt, men det räcker att marken är tidvis blöt.
Foto Per Wahlén, Vapnömosse, Holm s:n juli -06.